Livestreaming

Hvorfor livestreame?

Direkte onlinevisning af et arrangement er ikke noget nyt, men under den verdensomspændende Covid-19-pandemi, har livestreaming vist sig som et særdeles vigtigt og effektivt værktøj til at opretholde og afvikle arrangementer – hvad enten det drejer sig om konferencer, festivaler, foredrag eller andre former for events, hvor der ellers er behov for at være fysisk til stede.

Vi hjælper med det tekniske, så I kan koncentrere jer om indhold og gæster.

Livestreaming af et arrangement betyder ikke, at fysisk tilstedeværelse er udelukket. Et arrangement kan nemlig både have fysiske deltagere og onlinedeltagere, som ikke bare kan opleve noget fælles, men også stille spørgsmål og kommentere på lige fod med hinanden. Dette giver ydermere mulighed for at overholde evt. restriktioner og samtidig skalere fx en faglitterær festival op med flere deltagere online. Bagefter kan arrangementet efter aftale også downloades/deles.

Flere vil på den måde få glæde af arrangementet.

 

Praktisk

Det praktiske set-up afhænger naturligvis af arrangements størrelse og det bagvedliggende ambitionsniveau. Hvis det er et relativt lille arrangement med få deltager, kan et mobilt set-up med smartphone eller tablet være nok. Hvis det er et større arrangement med mange deltagere, kan det med fordel laves med flere kameraer og mikrofoner. Derfor er første skridt dels at afklare hensigten og dels at sætte ambitionsniveauet for arrangementet.

 

Hvilken platform?

Næsten alle større platforme på sociale medier tilbyder mulighed for livestreaming, men det kan være udfordrende at vælge hvilken, da deltagere kan være bundet af restriktioner eller ikke har brugerkonto til den valgte platform. Vi vejleder jer derfor i at vælge den rette platform til livestreaming.

Blandt de mest anvendte platforme kan nævnes:

Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. Disse rummer alle hver deres forskelligheder og muligheder, som bør tages i betragtning. Med et lidt mere kompliceret set-up, kan der dog også livestreames fra egne kanaler og hjemmesider.

 

ZOOM, Teams mv.

Arrangementet, kan foruden ovennævnte, også afvikles via platforme som ZOOM og Teams. Mange kender i dag disse platforme, som hver især har indbyggede funktioner såsom ”breakout rooms”, chat og afstemninger.

Selvom ZOOM og Teams er meget benyttede i dag, volder platformene ofte en del udfordringer mht. download af den nødvendige software og den generelle opsætning.

Derfor vil vi producere en kort og præcis visuel guide, der trin for trin guider deltagerne igennem de forskellige processer fra download af den valgte software, installering, opsætning og frem til at være klar som virtuel deltager. Denne guide består af en kort video, der i screenshots viser opsætningen trin for trin. Guiden vil være til rådighed på de hyppigst anvendte afviklingsplatforme: Windows, Mac, iOS og Android.

Guiden vil kunne tilgås via den e-mail, som invitationslinket til livestreamen sendes ud på.

Vi foreslår, at deltagerne logger ind mindst 30 minutter før arrangement begynder. Det giver os tid til, via telefon, at yde teknisk support til dem, som har behov for det, således at alle deltagerne er klar, når arrangementet går i gang.

 

Internetforbindelse

For at sikre en stabil og sikker forbindelse, kræves der som minimum en 2.2 Mbps-forbindelse. Det er dog sjældent en udfordring at finde eller etablere dette i dag.

 

Promover din livestreaming

Det ikke i sig selv nok at livestreame arrangementet. Det er vigtigt at promovere livestreaming, fx på SoMe-platforme længe før det afvikles og som et minimum 24 timer før start. Dette kan også gøres via opfølgningsmails, hvor login og evt. password bliver genfremsendt.

Vi kan også lave teasere til selve arrangementet samt pressebilleder.

 

3, 2, 1 du er på!

Når vi afvikler din livestreaming, sidder vores producer – såkaldt onlineproducer og klipper mellem kameravinkler, og det endelige resultat streames direkte ud på de valgte kanaler – altså ZOOM, Facebook-side, YouTube-kanal eller en afspiller på egen hjemmeside.

 

Alt bliver optaget

Alt, hvad der bliver livestreamet, bliver også optaget, dvs. at hele arrangement kan vises igen efterfølgende. Det giver også mulighed for at klippe materiale ud – fx adskille oplægsholdere og poste dem separat, lave en sammenklippet video af hele arrangement eller fx lægge en redigeret udgave op som podcast.

 

En plan kunne være følgende:

Før arrangementet

  • Test af internetforbindelse og fysiske forhold
  • Koordinering af indhold med det teknisk set-up
  • Invitation til arrangementet
  • Påmindelser

 

På dagen

  • pressemateriale gennemarbejdet og leveret til arrangør
  • Opsætning af udstyr
  • Afvikling og optagelse arrangementet
  • Optagelser af still- og dækbilleder fra dagen

 

Efter arrangementet

  • Arrangementet leveres optaget i fuld længde og i et format egnet til visning på sociale medier og egen hjemmeside
  • Evt. evaluering af samarbejdet og produktionerne

 

Pris

Prisen afhænger af rammerne for arrangementet – varighed og behov – såsom antal af kameraer, grafiske elementer og valgt af afviklingsplatform. De samlede økonomiske omkostninger kan ofte være lavere end ved at afholde et lignede arrangement fysisk.

 

Det mobile setup

Afvikles og filmes på mobile enheder fra Apple iOS.

Pris: 7.500 kr.

Det lille high-end flerkamera set-up

Pris: 9.500 kr.

Det store arrangement

Prisen inkluderer mange kameraer, én eller flere moderatorer, oplægsholdere samt øvrige deltagere forbundet med lyd.

Startpris: 12.000 kr.

 

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål.